Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Thu thập thông tin cá nhân

Trong quá trình cung cấp dịch vụ senbut.vn sẽ nhận được thông tin của các Thành Viên khi đăng ký như sau:

1.1 Đối với thông tin của Thành viên cung cấp khi đăng ký tài khoản trên website: Kể từ ngày tạo tài khoản Thành viên đến khi bị khóa vĩnh viễn/xóa hoặc Thành viên yêu cầu xóa tài khoản.

1.2 Đối với những thông tin về địa chỉ giao hàng của Bên Mua khi Thành viên tiến hành mua hàng thông qua website: từ khi Thành viên cung cấp đến khi Thành viên tự xóa bỏ hoặc tài khoản bị khóa vĩnh viễn/xóa bỏ.

1.3 Đối với các thông khi Thành viên đăng ký để bán hàng trên senbut.vn (đăng ký làm Nhà cung cấp): từ khi Thành viên cung cấp đến khi Thành viên tự xóa bỏ gian hàng hoặc tài khoản bị khóa vĩnh viễn/xóa bỏ hoặc trong vòng 03 tháng Thành viên không giao dịch trên senbut.vn.

2. Mục đích sử dụng

Senbut.vn sẽ sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ Thành Viên vào những mục đích như dưới đây:

2.1 Sử dụng để xác nhận thông tin Thành viên khi  đăng nhập vào hệ thống của senbut.vn

2.2 Dùng để giao dịch trong khi mua hàng hóa, dịch vụ của Nhà cung cấp trên senbut.vn

2.3 Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin của senbut.vn đến các Thành viên gửi email giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ trên senbut.vn

a. Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại...

b. Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi Khách hàng truy cập vào senbut.vn, dựa theo giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, lịch sử mua hàng, trang web Thành viên đã xem.

c. Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của Khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.

d. Dùng để liên lạc với Thành viên khi senbut.vn điều tra thông tin Khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.

2.3 Dùng để trả lời các câu hỏi, bình luận, phản hồi của Thành viên..

2.4 Dùng cho những mục đích khác của senbut.vn không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó trên https://senbut.vn.

3. Sử dụng thông tin cá nhân:

3.1 Senbut.vn chỉ sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên đúng với mục đích và phạm vi đã thông báo trừ trường hợp

(i) Thành viên và senbut.vn có một thỏa thuận khác;

(ii) Để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm theo yêu cầu của Thành viên;

(iii) Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.2 Mỗi Thành viên sẽ đăng ký và được cấp một tài khoản riêng trên website senbut.vn, những thông tin cá nhân của Thành viên sẽ được hiển thị rõ ràng trong giao diện của website senbut.vn.

3.3 Thành viên sau khi đăng nhập vào tài khoản riêng của mình có thể dùng các công cụ và tùy chọn trên website để điều chỉnh và quản lý thông tin cá nhân của mình.

4. Thời gian lưu trữ  thông tin:

4.1 Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của Thành viên khi được sự cho phép của pháp luật hoặc có liên quan đến mục đích sử dụng đã được nêu ở Mục 2, Điều VI - Quy chế hoạt động.

4.2 Dữ liệu các nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi Thành viên có yêu cầu xóa dữ liệu các nhân và/hoặc hủy kích hoạt tài khoản Thành viên trên sàn TMĐT senbut.vn

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân:

5.1 Thông tin cá nhân của thành viên trên senbut.vn được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của senbut.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

5.2 Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành viên.

5.3 Ban quản lý senbut.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký bán hàng/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý senbut.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân mà Thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

5.4 Thành viên sau khi đăng nhập vào tài khoản riêng của mình có thể dùng các công cụ và tùy chọn trên website để điều chỉnh và quản lý thông tin cá nhân của mình.