Sự kiện

  • Gieo duyên mùa an cư

    Trường hạ đầu tiên mà senbut.vn tổ chức kết nối, tạo duyên để quý Phật tử thể hiện lòng tôn kính với Tam bảo, gieo phước điền. Kính mời quý cô, chú, anh, chị em hoàn hỷ cúng dường đến các trường hạ tại TpHCM vào ngày 10/06/2023 (nhằm ngày 23/04 AL). Mỗi tấm lòng Phật tử từng bao gạo, ký rau, tương chao…sẽ được dâng lên cúng dường ba ngôi Tam bảo và cùng Đại đức Tăng Ni có một mùa An cư kiết hạ vô lượng khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, mãi là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ an vui, giải thoát.
    Chi tiết