Gieo duyên mùa an cư

Gieo duyên mùa an cư

An cư kiết hạ là truyền thống, một nét đặc trưng cao đẹp của đạo Phật, với ba tháng an cư là thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu học Giới- Định- Tuệ, Tinh tấn tu đạo. Phật tử chúng ta học Phật thấm nhuần việc cúng dường ngoại hộ tạo điều kiện thuận lợi cho sự tu học của chư tôn thiền đức cũng chính là bổn phận hộ trì cho đạo pháp của người con Phật. Đó cũng là việc gieo trồng công đức, trưởng dưỡng bồ đề tâm trong mỗi người trên con đường tu tập hành trì theo lời Phật dạy, làm nền tảng hướng đến quả vị giác ngộ.

Với phẩm vật đơn sơ: gạo, muối, tương, chao…nhưng đó là tất cả tấm lòng của quý cô chú, anh chị em xa gần hướng về chư đại đức Tăng Ni, ngõ hầu gieo chút duyên lành với Tam bảo đời này, đời sau tạo chút công đức làm tư lương trên con đường hành thiện. Cúng dường kiết hạ là một việc làm thiết thực cho việc hoằng dương chánh pháp, một mặt vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm của Phật tử tại gia đối với Tăng bảo, một mặt là cơ hội tốt cho chúng sanh gieo trồng hạt giống lành vào ruộng phước màu mỡ, nền tảng của mọi công đức, là kết quả tốt đẹp cho tự thân mỗi người phát tâm cúng dường được an lạc và hạnh phúc dài lâu.

Trường hạ đầu tiên mà senbut.vn tổ chức kết nối, tạo duyên để quý Phật tử thể hiện lòng tôn kính với Tam bảo, gieo phước điền. Kính mời quý cô, chú, anh, chị em hoàn hỷ cúng dường đến các trường hạ tại TpHCM vào ngày 10/06/2023 (nhằm ngày 23/04 AL). Mỗi tấm lòng Phật tử từng bao gạo, ký rau, tương chao…sẽ được dâng lên cúng dường ba ngôi Tam bảo và cùng Đại đức Tăng Ni có một mùa An cư kiết hạ vô lượng khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, mãi là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ an vui, giải thoát.

Quý vị có thể ủng hộ về chương trình thông qua việc đóng góp trực tiếp các hạng mục cấp thiết mà chương trình đang phát động (dành cho các Quý Phật tử là nhà cung cấp)

Hoặc ủng hộ qua tài khoản :

  1. Ngân hàng

Chủ tài khoản: NGUYỄN THỊ XUÂN MAI

Mã số TK: 0602 7673 6690 – Ngân hàng Sacombank

Nội dung chuyển khoản: Cúng dường Trường hạ - tên Quý Phật tử

 

       2. MOMO

Chủ tài khoản: NGUYỄN THỊ XUÂN MAI

Số điện thoại: 0902448839
Nội dung chuyển khoản: Cúng dường Trường hạ - tên Quý Phật tử

 

Mọi thông tin chi tiết về chương trình “Cúng dường trường hạ” quý vị vui lòng liên hệ về tổng đài của senbut.vn 19003249 (nhánh số 1 và 2) để hiểu tư vấn

Thành kính tri ân công đức hộ Tăng của quý vị gần xa đã tùy hỷ theo Phật sự này.

Bài viết liên quan